Sale!

Flora MacNeil – Craobh Nan Ubhal – Traditional Gaelic Songs from the Western Isles

12,10 7,26

SKU: Temple 1002 Categories: , Tag:

Description

Track Listing:
1. An Fhideag Airgid - 2:56   2. Cha B'e Direadh A' Bhruthaich - 3:19   3. Faca Sibh Raghnall Na Ailein? - 1:15   4. Bheir Mi Sgriob Do Thobar Mhoire - 1:42   5. Iain Ghlinn Cuaich - 2:18   6. Chan E Caoidh Mhic Shiridh - 4:11   7. Caolas Eadar Mi Is Lain - 1:36   8. Mo Run Geal Og - 4:01   9. A Bhradag Dhubin - 2:21   10. Gur Muladach Sgith Mi - 3:20   11. A Mhairead Og - 4:31   12. Alasdair Mhic Cholla Ghasda - 2:07   13. Mile Marbh-Phaig Air A' Ghaol - 2:01   14. Thig Tri Nithean Gun Larraidh - 3:51   15. Craobh Nan Ubhal - 2:43   16. Cadal Cha Dean Mi - 1:57   17. Seinn O Ho Ro Seinn - 3:18   18. Dh'fhalbh Mo Run DH 'Fhag E'n Cala - 2:47

Personnel:
Flora MacNeil ‘vocals) , Alison Kinnaird (clarsach, chorus) , Bessie MacLennan / Agnes MacDonald , Morag MadLead (chorus)